Bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1

Xuất bản: 17/10/2019 - Cập nhật: 25/11/2019 - Tác giả: Giangdh

Bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 1 và ôn tập các kiến thức đã học.

Đáp án bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 chương 1 phần hình học về Lý thuyết một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Đề bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1

Tìm \(x\)\(y\) trong mỗi hình sau:

Bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1 hình 1

Bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1 hình 2

» Bài tập trước: Bài 7 trang 69 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1

Hướng dẫn cách làm

a) Dùng hệ thức liên quan đến đường cao và hình chiếu \(h^2=b'.c'\), biết \(b',\ c'\) tính được \(h\).

b) +) Dùng hệ thức liên quan đến đường cao và hai cạnh góc vuông \(\dfrac{1}{h^2}=\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}\) để tính \(y\).

+) Dùng định lí Pytago trong tam giác vuông để tính \(x\).

c) Dùng hệ thức liên quan đến đường cao và hình chiếu \(h^2=b'.c'\), biết \(h,\ b'\) tính được \(c'\).

+) Dùng định lí Pytago trong tam giác vuông.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Đặt tên các điểm như hình vẽ:

Bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1 hình 3

Xét \(\Delta{ABC}\) vuông tại \(A\), đường cao \(AH\). Áp dụng hệ thức \(h^2=b'.c'\), ta được:

\(AH^2=BH.CH \)

\(\Leftrightarrow x^2=4.9=36\)

\(\Leftrightarrow x=\sqrt{36}=6\)

Vậy \(x=6\)

b) Đặt tên các điểm như hình vẽ

Bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1 hình 4

Xét \(\Delta{DEF}\) vuông tại \(D\), đường cao \(DH\). Áp dụng hệ thức \(\dfrac{1}{h^2}=\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}\), ta được:

\(\dfrac{1}{DH^2}=\dfrac{1}{DE^2}+\dfrac{1}{DF^2}\)  \(\Leftrightarrow \dfrac{1}{2^2}=\dfrac{1}{y^2}+\dfrac{1}{y^2}\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{1}{4}=\dfrac{2}{y^2}\)

\(\Leftrightarrow y^2=4.2=8\)

\(\Leftrightarrow y=\sqrt 8=2\sqrt 2\).

Xét \(\Delta{DHF}\) vuông tại \(H\). Áp dụng định lí Pytago, ta có:

\(DF^2=DH^2+HF^2 \Leftrightarrow (2\sqrt 2)^2=2^2+x^2\)

\(\Leftrightarrow 8=4+x^2\)

\(\Leftrightarrow x^2=4\)

\(\Leftrightarrow x=\sqrt 4=2\)

Vậy \(x= 2,\ y=2\sqrt 2\).

c) Đặt tên các điểm như hình vẽ:

Bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1 hình 5

Xét \(\Delta{MNP}\) vuông tại \(P\), đường cao \(AH\). Áp dụng hệ thức \(h^2=b'.c'\), ta được:

\(PH^2=HM.HN \Leftrightarrow 12^2=16.x\)

\(\Leftrightarrow 144=16.x\)

\(\Leftrightarrow x=\dfrac{144}{16}=9\)

Xét \(\Delta{PHN}\) vuông tại \(H\). Áp dụng định lí Pytago, ta có:

\(PN^2=PH^2+HN^2 \Leftrightarrow y^2=12^2+9^2\)

\(\Leftrightarrow y^2=144+81=225\)

\(\Leftrightarrow y= \sqrt{225}=15\)

Vậy \(x=9,\ y=15\).

» Bài tiếp theo: Bài 9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM