Top 55 câu hỏi trắc nghiệm Chiến tranh thế giới thứ nhất

Chiến tranh thế giới thứ nhất : Kiến thức trọng tâm và 55 câu hỏi trắc nghiệm củng cố kiến thức về Chiến tranh thế giới thứ nhất.

1. Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất

Nguyên nhân sâu xa

- Cuối XIX đầu XX, sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản đã làm thay đổi sâu sắc tương quan lực lượng giữa các nước đế quốc.
- Sự phân chia thuộc địa giữa các đế quốc cũng không đều:
+ Các nước đế quốc “già” như Anh, Pháp thì có hệ thống thuộc địa rộng lớn.
+ Các nước đế quốc “trẻ” thì không có hoặc có rất ít thị trường, thuộc địa.
-> Nảy sinh mâu thuẫn gay gắt giữa các đế quốc về vấn đề thuộc địa.
- Các cuộc chiến tranh giành thuộc địa đã nổ ra ở nhiều nơi : Chiến tranh Anh – Bô-ơ (1899 - 1902), chiến tranh Nga – Nhật (1904 - 1905),...

Nguyên nhân trực tiếp

- Đầu thế kỉ XX, hai khối quân sự đối đầu nhau là phe Liên minh (Đức - Italia - Áo - Hung) và phe Hiệp ước (Anh - Pháp - Nga) đã hình thành ở châu Âu, âm mưu xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau...
-> Duyên cớ: Ngày 28/6/1914, Thái tử Áo – Hung bị ám sát tại Xéc-bi -> giới quân phiệt Đức, Áo chớp cơ hội đó để gây chiến tranh.

2. Diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Giai đoạn thứ nhất (1914 - 1916)

- Ngày 28/7/1914, Áo - Hung tuyên chiến với Xéc-bi.
- Ngày 1/8/1914, Đức tuyên chiến với Nga.
- Ngày 3/8/1914, Đức tuyên chiến với Pháp.
- Ngày 4/8/1914, Anh tuyên chiến với Đức.
- Tháng 8/1914, Đức tấn công Pháp ở mặt trận phía Tây
- Tháng 9/1914, Nga tấn công Đức ở mặt trận phía Đông.
- Năm 1915, Đức - Áo - Hung tập trung binh lực tấn công Nga ở mặt trận phía Đông.
- Năm 1916, Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-doong nhưng thất bại, hai bên thiệt hại nặng.
-> Hai phe Hiệp ước và Liên minh chuyển sang giai đoạn phòng ngự.

Giai đoạn thứ 2 (1917 - 1918)

- Tháng 2/1917, Cách mạng dân chủ tư sản ở Nga thành công.
- Tháng 4/1917, Mĩ tham chiến, đứng về phe Hiệp ước và tuyên chiến với Đức.
- Tháng 11/1917, Cách mạng tháng 10 Nga thành công, nước Nga Xô viết ra đời
- Ngày 3/3/1918, Chính phủ Xô viết ký với Đức Hiệp ước Bơ-rét Li-tốp và rút khỏi chiến tranh
- Tháng 9/1918, quân Anh - Pháp - Mĩ tổng phản công trên tất cả các mặt trận, quân Đức liên tiếp thua trận, đồng minh của Đức đầu hàng.
- Ngày 9/11/1918, cách mạng Đức bùng nổ, nền quân chủ bị lật đổ.
- Ngày 11/11/1918, Đức đầu hàng không điều kiện, chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

Chiến trường chính của chiến tranh thế giới thứ nhất là Mặt trận phía Tây, Mặt trận phía Đông và Mặt trận phía Nam. Trong đó mặt trận phía Tây là giữa liên quân Pháp Anh chống lại quân Đức có vai trò chính yếu quyết định số phận chiến tranh.

3. Kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất:
+ Gây thiệt hại nặng nề về người và của: 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, chiến phí lên tới 85 tỉ đô la
+ Nhiều thành phố, làng mạc, nhà máy... bị phá hủy.
+ Các nước Châu Âu trở thành con nợ của Mỹ.
+ Bản đồ thế giới có sự thay đổi.
- Cách mạng tháng Mười Nga thành công đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện thế giới.
- Về tính chất, Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa.

55 câu hỏi trắc nghiệm Chiến tranh thế giới thứ hai

Câu 1. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là gì?
Câu 2. Đức sử dụng chiến lược nào trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 3. Mở đầu Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức tập trung phần lớn binh lực ở mặt trận phía Tây để
Câu 4. Sự kiện nào đánh dấu sự thất bại của kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" của Đức trong giai đoạn đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 5. Hai bên tham chiến đưa những phương tiện chiến tranh mới (xe tăng, máy bay trinh sát và ném bom, hơi độc,...) vào thời điểm nào trong giai đoạn đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 6. Sự kiện nào đánh dấu kết thúc giai đoạn 1 của Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 7. Phe Liên minh Đức - Áo - Hung đánh mất quyền chủ động, lâm vào thế bị động trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất từ thời điểm nào?
Câu 8. Mĩ giữ thái độ "trung lập" trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất vì:
Câu 9. Đến năm 1917, yếu tố nào tác động để Mĩ quyết định đứng về phe Hiệp ước trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 10. Mĩ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất bằng việc làm nào :
Câu 11. Nội dung nào chi phối giai đoạn 2 của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 12. Ý nào không phải là hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 13. Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là
Câu 14. Mở đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức dự định đánh bại nước nào một cách chớp nhoáng:
Câu 15. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào thời gian nào?
Câu 16. Hậu quả của việc nước Nga tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất không phải là:
Câu 17. Tình hình nước Nga khi tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?
Câu 18. Thái độ của hơn 100 dân tộc Nga khi Nga hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất ra sao?
Câu 19. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm :
Câu 20. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình tại đâu, vào thời gian nào?
Câu 21. Nội dung chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là:
Câu 22. Văn kiện kí kết từ các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đưa đến hình thành một trật tự thế giới mới, đó là:
Câu 23. Những nước giành được nhiều quyền lợi trong trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
Câu 24. Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh là do đâu?
Câu 25. Để phục vụ cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp ở Đông Dương đã thực hiện chính sách gì?
Câu 26. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực nào?
Câu 27. Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào?
Câu 28. Chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương thế nào?
Câu 29. Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp gì?
Câu 30. Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao?
Câu 31. Yếu tố nào tác động đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 32. Nguyên nhân nào dẫn đến đời sống của nông dân Việt Nam ngày càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 33. Lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là:
Câu 34. Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là:
Câu 35. Yếu tố đã tác động mạnh đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là:
Câu 36. Đời sống của nông dân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất ngày càng bần cùng là do đâu?
Câu 37. Để có địa vị chính trị nhất định trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tư sản Việt Nam đã làm gì?
Câu 38. Sự kiện lịch sử diễn ra tháng 2 - 1916 trong phong trào công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 39. Hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là
Câu 40. Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất:
Câu 41. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra trong giai đoạn nào:
Câu 42. Sự kiện ngày 03/03/1918 đánh dấu nước nào rút khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất :
Câu 43. Chiến tranh thế giới thứ nhất có kết quả gì:
Câu 44. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đã đẩy nước Nga vào tình trạng:
Câu 45. Trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã:
Câu 46. Đức đã làm gì để cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 47. Sự kiện nào đánh dấu kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Đức trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất bị phá sản?
Câu 48. Sự kiện nào đã mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức kể từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?
Câu 49. Điểm giống nhau giữa Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) với chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là gì?
Câu 50. Vấn đề cơ bản nào giữa các nước đế quốc vẫn chưa giải quyết được khi chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) kết thúc?
Câu 51. Sự kiện nào xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) có tác động tích cực đến phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam?
Câu 52. Cơ sở nào đã dẫn đến sự phân hóa xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 53. Vì sao nông dân Việt Nam ngày càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Câu 54. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam đã làm gì để vươn lên và xác lập địa vị chính trị nhất định?
Câu 55. Nhận định “Rồng Nam phun bạc, đánh đổ Đức tặc” của tạp chí Nam Phong trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) muốn nhấn mạnh điều gì?
Câu 56. Trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là:
Câu 57. Tổ chức quốc tế nào đã ra đời để duy trì trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

đáp án Trắc nghiệm Chiến tranh thế giới thứ nhất

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 30A
Câu 2ACâu 31C
Câu 3BCâu 32C
Câu 4BCâu 33D
Câu 5ACâu 34C
Câu 6CCâu 35D
Câu 7DCâu 36D
Câu 8ACâu 37D
Câu 9CCâu 38D
Câu 10CCâu 39C
Câu 11DCâu 40C
Câu 12DCâu 41A
Câu 13DCâu 42C
Câu 14BCâu 43D
Câu 15ACâu 44C
Câu 16CCâu 45D
Câu 17DCâu 46D
Câu 18BCâu 47D
Câu 19ACâu 48A
Câu 20BCâu 49C
Câu 21ACâu 50B
Câu 22DCâu 51A
Câu 23BCâu 52C
Câu 24BCâu 53C
Câu 25DCâu 54C
Câu 26CCâu 55A
Câu 27BCâu 56D
Câu 28ACâu 57B
Câu 29B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X