Đời sống của nông dân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất ngày càng bần cùng là do

24/11/2020 47

Câu Hỏi:
Đời sống của nông dân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất ngày càng bần cùng là do đâu?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Đời sống của nông dân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất ngày càng bần cùng là do nạn bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu, nạn chiếm đoạt ruộng đất, sưu thuế ngày càng nặng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X