Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh là do

24/11/2020 150

Câu Hỏi:
Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh là do đâu?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh là do nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về quyền lợi.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X