Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào thời gian nào?

24/11/2020 174

Câu Hỏi:
Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào thời gian nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm 1914.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X