Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra trong giai đoạn nào?

20/10/2021 67

Câu Hỏi:
Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra trong giai đoạn nào:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra trong giai đoạn 1914 - 1918

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X