Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

24/11/2020 1,161

Câu Hỏi:
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X