Yếu tố đã tác động mạnh đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 29/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Yếu tố đã tác động mạnh đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Yếu tố đã tác động mạnh đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là chính sách của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X