Mĩ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất bằng việc làm nào?

24/11/2020 474

Câu Hỏi:
Mĩ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất bằng việc làm nào :
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Mĩ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất bằng việc tuyên chiến với Đức.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X