Mĩ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất bằng việc làm nào?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mĩ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất bằng việc làm nào :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Mĩ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất bằng việc tuyên chiến với Đức.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đức sử dụng chiến lược nào trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Đức sử dụng chiến lược đánh nhanh thắng nhanh/đánh chớp nhoáng trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Cuộc bãi công Ba Son (8/1925) có vị trí như thế nào trong phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Cuộc bãi công Ba Son 98/1925) có vị trí trong phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc bãi công đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam - giai cấp công nhân nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh tự giác.

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình tại đâu, vào thời gian nào?

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình tại Vecsxai (1919 - 1920) và Oasinhtơn (1921 - 1922).

Hậu quả của việc nước Nga tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất không phải là:

Hậu quả của việc nước Nga tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất không phải là thể chế chính trị luôn thay đổi.

Văn kiện kí kết từ các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đưa đến hình thành một trật tự thế giới mới, đó là:

Văn kiện kí kết từ các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đưa đến hình thành một trật tự thế giới mới, đó là trật tự Vécxai - Oasinhtơn.

Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào thời gian nào?

Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm 1914.

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nào có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam triệt để nhất?

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp công nhân có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam triệt để nhất.

Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm :

Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm 1914.

Duyên cớ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ là:

Duyên cớ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ là Hoàng thân Áo – Hung bị một phần tử Xéc – bi ám sát.

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X