Sự kiện nào đánh dấu kết thúc giai đoạn 1 của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

24/11/2020 1,254

Câu Hỏi:
Sự kiện nào đánh dấu kết thúc giai đoạn 1 của Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Sự kiện đánh dấu kết thúc giai đoạn 1 của Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc tấn công Nga quyết liệt của quân Đức - Áo - Hung (1915).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X