Nội dung nào chi phối giai đoạn 2 của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

24/11/2020 482

Câu Hỏi:
Nội dung nào chi phối giai đoạn 2 của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Nội dung chi phối giai đoạn 2 của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là Mĩ tuyên chiến với Đức, chính thức tham chiến và đứng về phe Hiệp ước.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X