Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 28/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò chính trong việc bù đắp những tổn thất, thiếu hụt do chiến tranh của chính quốc.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X