Lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

24/11/2020 1,228

Câu Hỏi:
Lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là công nhân và nông dân.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X