Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở đâu

24/11/2020 510

Câu Hỏi:
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình tại đâu, vào thời gian nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình tại Vecsxai (1919 - 1920) và Oasinhtơn (1921 - 1922).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X