Sự kiện ngày 03/03/1918 đánh dấu nước nào rút khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất?

20/10/2021 1,205

Câu Hỏi:
Sự kiện ngày 03/03/1918 đánh dấu nước nào rút khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất :
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Sự kiện ngày 03/03/1918 đánh dấu nước Nga rút khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X