Nội dung chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

24/11/2020 218

Câu Hỏi:
Nội dung chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Nội dung chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là để kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X