Vì sao nông dân Việt Nam ngày càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

01/11/2021 32

Câu Hỏi:
Vì sao nông dân Việt Nam ngày càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Nông dân Việt Nam ngày càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất vì nạn bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu, nạn chiếm đoạt ruộng đất, sưu cao thuế nặng.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X