Sự kiện lịch sử diễn ra tháng 2 - 1916 trong phong trào công nhân Việt Nam

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 29/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự kiện lịch sử diễn ra tháng 2 - 1916 trong phong trào công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sự kiện lịch sử diễn ra tháng 2 - 1916 trong phong trào công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là: Nữ công nhân nhà máy sàng Kế Bào (Quảng Ninh) nghỉ việc 7 ngày chống cúp phạt lương.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X