Chiến tranh thế giới thứ nhất có kết quả gì?

21/10/2021 60

Câu Hỏi:
Chiến tranh thế giới thứ nhất có kết quả gì:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Chiến tranh thế giới thứ nhất có kết quả: Các nước thắng trận thu được lợi lớn, bản đồ thế giới được chia lại, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X