Hai bên tham chiến đưa những phương tiện chiến tranh mới vào thời điểm nào trong giai đoạn đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

24/11/2020 341

Câu Hỏi:
Hai bên tham chiến đưa những phương tiện chiến tranh mới (xe tăng, máy bay trinh sát và ném bom, hơi độc,...) vào thời điểm nào trong giai đoạn đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Hai bên tham chiến đưa những phương tiện chiến tranh mới (xe tăng, máy bay trinh sát và ném bom, hơi độc,...) vào năm 1914 trong giai đoạn đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X