Những nước giành được nhiều quyền lợi trong trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 03/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Những nước giành được nhiều quyền lợi trong trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Những nước giành được nhiều quyền lợi trong trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trật tự thế giới mới được hình thành ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:

Trật tự thế giới mới được hình thành ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: trật tự hai cực Ianta.

Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ II được hình thành, trong thời gian nào?

Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ II được hình thành trong khoảng thời gian từ năm 1945 - 1947.

Trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là:

Trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là hệ thống Vecxai - Oasinhtơn.

Một trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến Tranh thế giới thứ hai là

Một trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến Tranh thế giới thứ hai là trật tự hai cực I-an-ta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu

Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là một trật tự thế giới có sự phân cực giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.

Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới đang được định hình sau khi trật tự Ianta sụp đổ là

Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới đang được định hình sau khi trật tự Ianta sụp đổ là đa cực

Yếu tố nào quyết định tới sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh?

Yếu tố tương quan lực lượng giữa các cường quốc quyết định tới sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh lạnh

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X