Tình hình nước Nga khi tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất

24/11/2020 299

Câu Hỏi:
Tình hình nước Nga khi tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Tình hình nước Nga khi tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, quân đội liên tiếp thua trận.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X