Mĩ giữ thái độ trung lập trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất vì?

24/11/2020 464

Câu Hỏi:
Mĩ giữ thái độ "trung lập" trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất vì:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Mĩ giữ thái độ "trung lập" trong giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất vì muốn lợi dụng chiến tranh để bán vũ khí cho cả hai phe.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X