Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 29/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến từ độc canh cây lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X