Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

24/11/2020 185

Câu Hỏi:
Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp: nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X