Đức sử dụng chiến lược nào trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

24/11/2020 1,135

Câu Hỏi:
Đức sử dụng chiến lược nào trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Đức sử dụng chiến lược đánh nhanh thắng nhanh/đánh chớp nhoáng trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X