Đức đã làm gì để cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xuất bản: 25/10/2021 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Đức đã làm gì để cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức đã sử dụng phương tiện chiến tranh mới là tàu ngầm. Cuộc “chiến tranh tàu ngầm” đã gây cho Anh nhiều thiệt hại.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đến năm 1917, yếu tố nào tác động để Mĩ quyết định đứng về phe Hiệp ước trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Đến năm 1917, yếu tố tác động để Mĩ quyết định đứng về phe Hiệp ước trong Chiến tranh thế giới thứ nhất đó là phong trào cách mạng ở các nước dâng cao.

Những nước nào tham gia phe hiệp ước?

Những nước nào tham gia phe hiệp ước: Anh, Pháp, Nga.

Việc phe Hiệp ước không hưởng ứng lời kêu gọi hòa bình của Chính phủ Xô viết đã dẫn đến hệ quả gì?

Việc phe Hiệp ước không hưởng ứng lời kêu gọi hòa bình của Chính phủ Xô viết đã dẫn đến hệ quả chính phủ Xô viết phải ký riêng với Đức hòa ước Bret litốp

Phe Hiệp ước ra đời trên cơ sở thoả thuận giữa các nước

Phe Hiệp ước ra đời trên cơ sở thoả thuận giữa các nước Pháp – Nga, Anh – Pháp, Anh – Nga.

Mục đích chính của Đức khi tiến công vào các nước thuộc phe Hiệp ước là

Mục đích chính của Đức khi tiến công vào các nước thuộc phe Hiệp ước là : Thăm dò thái độ của các nước thuộc phe Hiệp ước.

Đức đã làm gì để cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước?

Đức đã sử dụng tàu ngầm để cắt đứt đường tiếp tế trên biển của phe Hiệp ước.

Trong giai đoạn hai của chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng tham chiến của phe Hiệp ước có sự biến đổi như thế nào?


Mở đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức sử dụng chiến lược chiến tranh chớp nhoáng để đánh Pháp, sau đó quay sang tấn công Nga. Ở mặt trận phía Đông, kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" đã bị thất bai do thắng lợi của quân Pháp trên sông Mác-nơ và quân Anh đổ bộ lên lục địa châu Âu.

Phe hiệp ước bao gồm những quốc gia nào?


Để đối phó với hành động của phe Liên minh, Anh, Pháp và Nga tuy có tranh chấp về thuộc địa nhưng phải nhân nhượng lẫn nhau, kí những bản hiệp ước tay đôi: Pháp- Nga (1890), Anh- Pháp (1904) và Anh- Nga (1907) => hình thành phe Hiệp ước
Đáp án cần chọn là: B

Mục đích chính của Đức khi tiến công vào các nước thuộc phe Hiệp ước là

Mục đích chính của Đức khi tiến công vào các nước thuộc phe Hiệp ước là thăm dò thái độ của đồng minh các nước thuộc phe Hiệp ước

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X