Nguyên nhân dẫn đến đời sống của nông dân Việt Nam ngày càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

24/11/2020 249

Câu Hỏi:
Nguyên nhân nào dẫn đến đời sống của nông dân Việt Nam ngày càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Nguyên nhân dẫn đến đời sống của nông dân Việt Nam ngày càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là nạn bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu, nạn chiếm đoạt ruộng đất, sưu cao thuế nặng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X