Văn kiện kí kết từ các hội nghị hòa hình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đưa đến hình thành một trật tự thế giới mới

24/11/2020 207

Câu Hỏi:
Văn kiện kí kết từ các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đưa đến hình thành một trật tự thế giới mới, đó là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Văn kiện kí kết từ các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đưa đến hình thành một trật tự thế giới mới, đó là trật tự Vécxai - Oasinhtơn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X