Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

24/11/2020 1,905

Câu Hỏi:
Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là: Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi và Nhà nước Xô viết được thành lập .

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X