Để có địa vị chính trị nhất định trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 29/12/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Để có địa vị chính trị nhất định trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tư sản Việt Nam đã làm gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để có địa vị chính trị nhất định trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tư sản Việt Nam đã cho lập cơ quan ngôn luận riêng nhằm bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X