Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 25

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 25 có đáp án

Câu 1. Chế độ phong kiến Việt Nam lâm vào khủng hoảng từ thời gian nào?
Câu 2. Biểu hiện của mâu thuẫn xã hội ở Việt Nam giai đoạn này là
Câu 3. Từ đầu thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX, nền kinh tế tiểu nông của Việt Nam bị cản trở phát triển vì
Câu 4. Để nền kinh tế hàng hóa và thị trường dân tộc phát triển, yêu cầu đặt ra là gì?
Câu 5. Giữa thế kỉ XIX, khi chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng thì ở bên ngoài lại xuất hiện nguy cơ gì đe dọa nền độc lập của nước ta?
Câu 6. Thực dân Pháp triển khai âm mưu xâm lược Việt Nam thông qua hoạt động nào?
Câu 7. Trước nguy cơ xâm lược từ tư bản phương Tây, yêu cầu lịch sử đặt ra là gì?
Câu 8. Sự kiện liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tấn công ở cửa biển Đà Nẵng (1858) chứng tỏ điều gì?
Câu 9. Nguyên nhân chính khiến Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp là gì?
Câu 10. Hiệp ước Patơnốt đã đánh dấu
Câu 11. Tại sao sau gần 40 năm (1858 - 1896), thực dân Pháp mới thiết lập được nền thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam?
Câu 12. Một phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp của nhân dân ta diễn ra khắp Bắc Kì, Trung Kì những năm cuối thế kỉ XIX là
Câu 13. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là gì?
Câu 14. Mục đích của Pháp trong công cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là
Câu 15. Xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX mang tính chất
Câu 16. Lực lượng có vai trò tiên phong phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX là
Câu 17. Yêu cầu lịch sử dân tộc đặt ra đầu thế kỉ XX là gì?
Câu 18. Ai là người đã nhận thức đúng đắn yêu cầu đó và có quyết định bước đầu phù hợp?
Câu 19. Tình hình của Việt Nam trước khi Pháp xâm lược như thế nào?
Câu 20. Triều đình kí Hiệp ước Nhâm Tuất vào năm nào?
Câu 21. Ai là người chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cải cách?
Câu 22. Nhân vật tiêu biểu cho phong trào đấu tranh theo khuynh hướng mới?
Câu 23. “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hoà Dân quốc Việt Nam” là tôn chỉ hoạt động của tổ chức nào?
Câu 24. Trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất nào du nhập vào Việt Nam?
Câu 25. Phồn Xương là căn cứ của cuộc khởi nghĩa nào?
Câu 26. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất Pháp chú trọng khai thác lĩnh vực nào nhiều nhất?
Câu 27. Viên toàn quyền Pháp chỉ huy chương trình khai thác Đông Dương lần thứ nhất là ai?
Câu 28. Năm 1908 tại Hà Nội diễn ra sự kiện nào?
Câu 29. Những âm mưu và thủ đoạn bước đầu của tư bản Pháp khi xâm lược Việt Nam là
Câu 30. Thời gian thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta là
Câu 31. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp là :
Câu 32. Thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác, bóc lột có quy mô và hệ thống trên toàn cõi Đông Dưong
Câu 33. Tính chất xã hội Việt Nam sau khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên đất nước ta là
Câu 34. Biện pháp của thực dân Pháp để thu lợi nhuận tối đa ở Việt Nam là
Câu 35. Tổng cộng có bao nhiêu chúa Nguyễn ở Đàng Trong?
Câu 36. Người phụ nữ nào từng khiến cơ đồ các chúa Nguyễn nghiêng ngả, suýt sụp đổ?
Câu 37. Ai là chúa Nguyễn cuối cùng?
Câu 38. Danh nhân nào từng là quân sư tài ba nhất của các chúa Nguyễn?
Câu 39. Trong buổi đầu vào Nam, Nguyễn Hoàng đóng dinh ở đâu?
Câu 40. Ai khuyên Nguyễn Hoàng nên vào Nam xây dựng cơ đồ?
Câu 41. Nguyễn Hoàng đã xin ai cho vào vùng đất phía Nam làm trấn thủ?
Câu 42. Ai là người đầu tiên đặt nền móng cho cơ đồ của chúa Nguyễn?
Câu 43. Quê hương các chúa Nguyễn ở tỉnh nào?
Câu 44. Chúa Nguyễn đầu tiên là ai?
Câu 45. Sau chiến thắng chống quân Minh, Nguyễn Xí trở thành bậc khai quốc công thần. Ông là đại thần của mấy triều vua?
Câu 46. Danh tướng Nguyễn Xí là người gốc ở tỉnh nào?
Câu 47. Ai là thủ lĩnh của đội quân chó săn nổi tiếng trong lịch sử?
Câu 48. Ngoài địa đạo, Củ Chi còn có ngôi đền thờ nổi tiếng nào?
Câu 49. Nhà tù Côn Đảo được thực dân Pháp xây dựng năm nào?A. 1859
Câu 50. Tổ chức tiền thân của biệt động Sài Gòn?
Câu 51. Đội biệt động Sài Gòn ra đời từ bao giờ?
Câu 52. Trong chiến tranh, đội quân bồ câu của Nguyễn Chích được sử dụng để làm gì?
Câu 53. Người vợ nào của Nguyễn Chích cũng là nữ tướng đồng cam cộng khổ cùng ông chống giặc Minh?
Câu 54. Nguyễn Chích dâng cho Lê Lợi kế lược gì giúp nghĩa quân Lam Sơn thay đổi tình thế?
Câu 55. Trước khi theo Lê Lợi khởi nghĩa, Nguyễn Chích làm gì?
Câu 56. Danh tướng Nguyễn Chích quê ở đâu?
Câu 57. Nguyễn Chích là bậc khai quốc công thần của triều đại nào?

đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 25

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 30B
Câu 2CCâu 31B
Câu 3BCâu 32B
Câu 4ACâu 33D
Câu 5CCâu 34E
Câu 6BCâu 35D
Câu 7ACâu 36D
Câu 8BCâu 37C
Câu 9BCâu 38A
Câu 10DCâu 39B
Câu 11CCâu 40A, D
Câu 12ACâu 41C
Câu 13CCâu 42B
Câu 14BCâu 43C
Câu 15ACâu 44C
Câu 16BCâu 45D
Câu 17CCâu 46D
Câu 18DCâu 47A
Câu 19ACâu 48B
Câu 20BCâu 49D
Câu 21ACâu 50B
Câu 22CCâu 51C
Câu 23BCâu 52B
Câu 24BCâu 53B
Câu 25DCâu 54C
Câu 26BCâu 55C
Câu 27BCâu 56D
Câu 28ACâu 57D
Câu 29D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X