Sau chiến thắng chống quân Minh, Nguyễn Xí trở thành bậc khai quốc công thần.

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Sau chiến thắng chống quân Minh, Nguyễn Xí trở thành bậc khai quốc công thần. Ông là đại thần của mấy triều vua?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sau chiến thắng chống quân Minh, Nguyễn Xí trở thành bậc khai quốc công thần. Ông là đại thần của 4 triều vua.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X