Ai là người chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cải cách?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Ai là người chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cải cách?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Người chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cải cách là Phan Chu Trinh.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X