Những âm mưu và thủ đoạn bước đầu của tư bản Pháp khi xâm lược Việt Nam là

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Những âm mưu và thủ đoạn bước đầu của tư bản Pháp khi xâm lược Việt Nam là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Những âm mưu và thủ đoạn bước đầu của tư bản Pháp khi xâm lược Việt Nam là tạo cơ sở dọn đường cho cuộc chiến tranh xâm lược.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X