Trong buổi đầu vào Nam, Nguyễn Hoàng đóng dinh ở đâu?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Trong buổi đầu vào Nam, Nguyễn Hoàng đóng dinh ở đâu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong buổi đầu vào Nam, Nguyễn Hoàng đóng dinh ở Quảng Trị.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X