Ai khuyên Nguyễn Hoàng nên vào Nam xây dựng cơ đồ?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Ai khuyên Nguyễn Hoàng nên vào Nam xây dựng cơ đồ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A, D

Người khuyên Nguyễn Hoàng nên vào Nam xây dựng cơ đồ là Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm khuyên Nguyễn Hoàng nên vào Nam xây dựng cơ đồ với câu nói nổi tiếng: “Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân” - một dãy Hoành Sơn có thể dung thân muôn đời.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X