Chúa Nguyễn đầu tiên là ai?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Chúa Nguyễn đầu tiên là ai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chúa Nguyễn đầu tiên là Nguyễn Hoàng.
Nguyễn Hoàng (1525-1613) hay còn gọi là chúa Tiên. Ông là vị chúa đầu tiên của dòng họ Nguyễn ở Đàng Trong.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X