Viên toàn quyền Pháp chỉ huy chương trình khai thác Đông Dương lần thứ nhất là

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Viên toàn quyền Pháp chỉ huy chương trình khai thác Đông Dương lần thứ nhất là ai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Viên toàn quyền Pháp chỉ huy chương trình khai thác Đông Dương lần thứ nhất là A. Va-ren.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X