Biện pháp của thực dân Pháp để thu lợi nhuận tối đa ở Việt Nam là

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Biện pháp của thực dân Pháp để thu lợi nhuận tối đa ở Việt Nam là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: E

Biện pháp của thực dân Pháp để thu lợi nhuận tối đa ở Việt Nam là đặt thêm nhiều thứ thuế mới, nặng hon các thứ thuế của triều đinh nhà Nguyền trước kia, ra sức kìm hãm không cho kinh tế Việt Nam phát triển, cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nến kinh tế Pháp, tiếp tục vơ vét tối đa tài nguyên khoáng sản của Việt Nam.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X