Năm 1908 tại Hà Nội diễn ra sự kiện nào?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Năm 1908 tại Hà Nội diễn ra sự kiện nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Năm 1908 tại Hà Nội diễn ra sự kiện: Vụ đầu độc lính Pháp.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X