Danh nhân nào từng là quân sư tài ba nhất của các chúa Nguyễn?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Danh nhân nào từng là quân sư tài ba nhất của các chúa Nguyễn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Danh nhân từng là quân sư tài ba nhất của các chúa Nguyễn là Đào Duy Từ.
Đào Duy Từ (1572-1634) là quân sư của chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Ông có công rất lớn giúp họ Nguyễn xây dựng cơ đồ. Sau này, vua Gia Long suy tôn ông là công thần số một của triều Nguyễn.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X