Nguyên nhân chủ yếu khiến cho Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp là :

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Nguyên nhân chủ yếu khiến cho Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyên nhân chủ yếu khiến cho Việt Nam rơi vào tay thực dân Pháp là: Vua quan nhà Nguyễn thiếu ý chí quyết tâm và không có đường lối lãnh đạo đúng đắn, kịp thời.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X