Tổ chức tiền thân của biệt động Sài Gòn?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Tổ chức tiền thân của biệt động Sài Gòn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tổ chức tiền thân của biệt động Sài Gòn là các đội vũ trang, tự vệ.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X