Nguyễn Chích là bậc khai quốc công thần của triều đại nào?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Nguyễn Chích là bậc khai quốc công thần của triều đại nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Chích là bậc khai quốc công thần của triều đại Hậu Lê.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X