Ai là chúa Nguyễn cuối cùng?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Ai là chúa Nguyễn cuối cùng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chúa Nguyễn cuối cùng là Chúa Định.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X