Trước khi theo Lê Lợi khởi nghĩa, Nguyễn Chích làm gì?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Trước khi theo Lê Lợi khởi nghĩa, Nguyễn Chích làm gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trước khi theo Lê Lợi khởi nghĩa, Nguyễn Chích làm lãnh tụ khởi nghĩa.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X