Người phụ nữ nào từng khiến cơ đồ các chúa Nguyễn nghiêng ngả, suýt sụp đổ?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Người phụ nữ nào từng khiến cơ đồ các chúa Nguyễn nghiêng ngả, suýt sụp đổ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Người phụ nữ từng khiến cơ đồ các chúa Nguyễn nghiêng ngả, suýt sụp đổ là Tống Thị.
Theo chính sử triều Nguyễn, Tống Thị vốn là con gái của Tống Phước Thông. Bà là con dâu chúa Sãi, sau đó mê hoặc chúa Thượng khiến chúa chỉ biết ăn chơi, không quan tâm triều chính, gian thần nổi lên, triều đình nghiên ngả. Về sau, Tống Thị bị giết chết.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X