Nhân vật tiêu biểu cho phong trào đấu tranh theo khuynh hướng mới?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Nhân vật tiêu biểu cho phong trào đấu tranh theo khuynh hướng mới?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nhân vật tiêu biểu cho phong trào đấu tranh theo khuynh hướng mới là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X