Nguyễn Hoàng đã xin ai cho vào vùng đất phía Nam làm trấn thủ?

Xuất bản: 01/11/2021 - Cập nhật: 01/11/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Nguyễn Hoàng đã xin ai cho vào vùng đất phía Nam làm trấn thủ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hoàng đã xin Trịnh Kiểm cho vào vùng đất phía Nam làm trấn thủ.
Sau khi Nguyễn Kim bị sát hại năm 1545, anh rể Trịnh Kiểm nắm giữ quyền hành. Nguyễn Hoàng sợ bị hại nên đã nhờ chị gái (vợ Trịnh Kiểm) xin cho mình vào trấn thủ Thuận Hóa.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X